به پیشنهاد رضا امینی شهردار کلانشهر اهواز و با حکم محمدخانچی معاون عمرانی استانداری خوزستان، صادق کهوازی از جوانان جهادی و انقلابی استان خوزستان مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز شد.

صادق کهوازی از متخصصین حوزه مدیریت شهری و راه و شهرسازی می باشد که اینک با حضور در شهرداری اهواز به عنوان یک شهردارچی نیز شایستگی خود را نشان داده است .

شایان ذکر است کهوازی از مهندسین پایه یک نظام مهندسی استان و از مدیران اداره کل راه و شهرسازی خوزستان می باشد که برخوردار ازسوابق اجرایی،مقالات و تدریس در دانشگاه های گوناگون در حوزه های معماری ،شهرسازی و بازآفرینی شهری بافت های فرسوده می باشد.

عَلَم جنوب این انتصاب شایسته را به مهندس کهوازی تبریک گفته و از درگاه خداوند متعال برای وی و همه جوانان که شایسته پیشرفت و حمایت هستند سلامتی و سربلندی مسئلت دارد.