رئیس اداره صمت شهرستان گتوند پیرامون شایعات گران شدن قیمت نان سنتی در گفت‌وگو با علم جنوب اظهار داشت: از سال ۱۳۹۷، قیمت آرد به نوع یک، دو و سه تغییر کرد نوع یک و دو همان نوعی است که نانوایی‌های شهرستان از آن استفاده و آرد خود را تهیه می‌کنند.

وی افزود: در آرد نوع یک و دو، نان به قیمت ۵۰۰ یا ۵۵۰ به فروش می‌رسد و در نوع سه نانوایی‌ها آرد خود را بصورت آزاد تهیه می‌کنند که این نانوایی‌ها باتوجه به قیمت اعلام شده نان خود را ۲۵۰۰ تومان می‌فروشند.

صادق راشدی با تاکید بر اینکه نانوایی‌ها در سطح شهرستان از نوع یک و دو هستند اضافه کرد: نانوایی نوع سه در شهرستان گتوند به جز یک الی دو مورد وجود ندارد و همه‌ی نانوایی‌ها از نوع یک و دو هستند بنابراین قیمت نان در برخی نانوایی‌ها ۵۰۰ و در برخی دیگر ۵۵۰ است بنابراین گمانه‌زنی‌ها پیرامون گران شدن نان سنتی کذب و شایعه است.