سومین روز  اعتصاب پرسنل قراردادی و  تامین نیرو در روز عید سعید فطر ادامه پیدا کرد .

به گزارش عَلَم جنوب کارگران خواهان تبدیل وضعیت و همسان سازی مانند شرکتهای همجوار و شرکتهای طرح توسعه نیشکر استان خوزستان می باشد.

گفتنی است در سومین روز از اعتصاب این قشر زحمتکش مدیران کارون باز هم بی توجه به کارگران بودند و این اقدام موجب دلگیری شدید پرسنل گردیده است .