به گزارش علم جنوب، امام جمعه شهرستان گتوند در خطبه دوم نماز جمعه این هفته ضمن تبریک روز شوراها اظهار داشت: شورای شهرها، مواظب باشند دخالت‌ها و تصمیمات حزبی و جناحیِ بیرون از مجموعه شوراها در کار آنها تاثیر گذار نباشد، مشورت باشد ولیکن خود تصمیم بگیرند.

وی افزود: شرح وظایف و اختیارات شوراها و شهرداری ها تعریف شده است، شوراهای اسلامی باید وظیفه نظارتی خود را داشته باشند اما در جابجایی نیرو ها و تصمیمات شهردارها انتظاری فراتر از قانون نداشته باشند.