گزارش تصویری برگزاری راهپیمایی روز قدس در آخرین جمعه ماه رمضان ۱۴۰۱ خورشیدی در شوشتر

عکس : احسان بلیوند_پویاچهارلنگ