صبح امروز ۶ اردیبهشت ماه همزمان با سراسر کشور اساتید و پرسنل دانشگاه آزاد شوشتر نیز به بیان مطالبات خود پرداختند . دکتر لیلا  حاجی آقایی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شوشتر به نمایندگی از حاضرین با عَلَم جنوب به گفت وگو پرداخت . صحبت های وی را در زیر می خوانید:

این تجمع نیست ما فقط یک  گردهمایی داریم آن هم برای حقوق طبیعی،شغلی و سازمانی مان، یک ماه کار کردیم سر موعد مقرر در مقابل خدماتمان باید حقوق مادی و معنوی مان را از سازمان مان دریافت کنیم. هیچ کس حق ندارد برچسب سیاسی و حقوقی به ما بزند.

مسئله دانشگاه از حیطه یک واحد دانشگاهی عبور کرده و یک مسئله عمومی در کل کشور است. یعنی کسی که مسئولیت اوضاع دانشگاه آزاد را دارد آقای تهرانچی است، یا اعلام ورشکستگی بکند صریحا یا در روزنامه‌ها و جراید اعلام نکند “همه چیز خوب است و چند نفری که اعتراض می کنند افرادی هستند که نمی‌خواهند کار و تدریس کنندو حقوق دریافت کنند”، ما در انجام تکالیف مان هیچ بحثی نداریم همیشه آماده به خدمت هستیم.

مدیریت دانشگاه آزاد یک مدیریت پر غلط و اشتباه است این وضعیت هم بر گرفته از سیاست‌های دولت‌ها در سال‌های قبل است که توزیع سنی جمعیت را ندیدند ،دانشگاه های موازی احداث کردند. اما این دلیل نمی‌شود که حقوق ندهند ،مدیریت بحران شان کجاست؟ اتاق فکرشان کجاست.مدیر واحد می‌گوید “من رفتم پیگیری کردم تلاش کردم به نتیجه نرسیدم “خب شاید شما نمیتوانید ،از کسی که توانایی دارد استفاده کنید .

من دوست ندارم که کلاس را تعطیل کنم بحث من این نیست ،کار سلبی نمی‌کنیم ،من دلم برای دانشجو و خانواده‌اش که هزینه می کند می سوزد همچنان که الان هم سر کلاس می روم، آقایان بشنوند ما در راستای تخریب کارکرد دانشگاه آزاد قدم بر نداشتیم و نمی داریم ما فقط می‌گوییم کار می‌کنیم و خدمات ارائه می‌دهیم لطفا حقوقمان را بدهید.این تجمع ها باعث می شود که از لحاظ معنوی  عزت و کرامت انسانی ما خدشه دار شود و این برای ما درد است.

حقوق ما نازل است می دانید خط فقر چند است؟ آقای تهران چی می گوید ما از سال ۹۸ به میزان ۵۰ درصد اضافه کردند. کجا اضافه شده است ؟ در تهران و یا در شهرستانها ؟شهرستانها مردم ایران نیستند؟ سفره مردم چگونه پر می‌شود؟ متاسفانه مدیریتشان وابسته به تهران است فقط به کلانشهر مرکزی اکتفا می‌کنند.و سایر مناطق نادیده گرفته شده است .

الان چند سال است دانشگاه آزاد دچار مشکل می باشد ،اتاق فکری که دارای چند روانشناس و جامعه شناس و متخصص باشد کجاست؟نیروی انسانی مستاصل شده است مدیریت دانشگاه دچار مشکل شده است . این همه تحصیل کرده مدیریت داریم این است مدیریت استراتژیک شما؟ بیایند همه فکر می‌کنندچطور از پس این مشکل برآییم.نمی‌شود هر ماه بیاییم بایستیم اینجا و به ما بخندند و بگویند استاد دانشگاه غم نان دارد.

به ما می‌گویند شما دچار رکود علمی هستید و پژوهش نمی‌کنید با کدام انگیزه ما پژوهش کنیم ‌.اصلا در بروکراسی بیمار سازمانی ما گیر می کنیم در خیلی از مسائل که بخواهیم عبور کنیم. انتظار داریم که مسئولین ما همدردی کنند ،آقای تهرانچی که سیصد درصد به حقوق مدیرانت اضافه کردی آن مدیر با من درد مشترک ندارد. آن مدیر در اتاقش می نشیند و می گوید چند روز دیگر حقوقتان را واریز می‌کنیم، اقساط مردم عقب افتاده ،دیرکردش از کجا می‌آید؟از نظر شرعی درست است؟هر سال همه ادارات و ارگان ها حقوقشان اضافه می‌شود اما ما چه؟ حقوق ها عقب  افتاده، وامها عقب افتاده، بدهی‌ها سر به فلک کشیده است.

نمی خواهند حقیقت را بپذیرند، دانشگاه آزاد از نظر سطح حقوق با دانشگاه های دولتی تفاوت دارد. خب  می‌گویند آنها از نفت ارتزاق می‌کنند خب دانشگاه آزاد هم اموال دارد فقیر نیست اما آقایان فقط به ما می‌گویند صبوری کنید،آدم گرسنه چطوری صبوری کند.

تا وقتی آدم گرسنه است مطالبه می کند از نظر جامعه شناسی تاکید می‌کنم خشم گرسنگان مانند یک سیل همه چیز را با خود می برد. اگر الان ملاحظه می‌شود روی بحث های اخلاقی با نجابت ایستاده اند.  اگر از آن حد بگذرد مشکلات زیاد می‌شود.