امروز ۶ اردیبهشت ماه همزمان با سراسر کشور و فراخوان صادره توسط جامعه علمی دانشگاه آزاد اسلامی کشور  ،اساتید و پرسنل  دانشگاه آزاد شوشتر نیز در راستای مطالبات خود که همسان سازی حقوق با وزارت علوم و پرداخت معوقات خود می باشد در این محل دست به تجمع زدند .

مصاحبه اختصاصی علم جنوب تا ساعتی دیگر منتشر می گردد.

عکس و خبر : احسان بلیوند