با توجه به برگزاری نشست ها و گفت و گوهای مختلف پیرامون انتخاب شهردار آینده شوشتر ،ایرج منجزی از فعالین سیاسی اجتماعی شوشتر طی یادداشتی که به علم جنوب ارسال نمود نکاتی را به مجموعه شهرادی و شورای شهر شوشتر یادآور گشت.

متن این یاداشت را می خوانیم:
در آینده نزدیک و بعد از یک انتخاب آگاهانه از سوی اعضای شورای شهر جهت تصدی صندلی شهردار کهن شهر شوشتر، لازم است اولویت های ذیل توسط مجموعه شهرداری پیگیری شود .

الف) اولویت ها و مسائل کلیدی شهر :
۱. عدالت در دسترسی به زیر ساخت ها و توسعه متوازن مناطق و محله ها
۲. ترافیک ، عبور و مرور روان و توسعه شبکه حمل و نقل عمومی
۳. صیانت و حفاظت و توسعه فضای سبز
۴. حفاظت از بافت تاریخی شهر و ساماندهی سیما و منظر شهری
۵. سلامت اجتماعی ، سبک زندگی و بهداشت روان

ب)اولویت ها و مسایل کلیدی شهرداری:
۱، برقراری دسترسی عمومی شهروندان به اطلاعات در حوزه مدیریت شهری به منظور تحقق مشارکت شهروندان
۲. مالیه شهری ، سرمایه گذاری و کارآفرینی، منابع پایدار، و کاهش هزینه های اداره شهر
۳. هوشمند سازی ، شفافیت ، اصلاح و بهبود نظام مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهر .
به امیدی شهری آباد برای همه شهروندان

با تشکر ایرج منجزی