به گزارش علم جنوب، شورای ششم شوشتر در کمتر از ۶ ماه ۴ تصمیم چالشی همچون ابقا و عدم ابقا اسکندری شهردار اسبق و انتخاب و استعفای عمانی شهردار پیشین را از سر گذرانده است و این بار با تصمیم مهم دیگری روبروست، اما اعضای شورای ششم شوشتر همچون گذشته کوتاه این دوره سکوت را در پیش گرفته اند و یادشان رفته که می توانند نظرات خود را با مردم در میان بگذارند.

در این بین پورمحمدی همچون ۶ ماه اخیر به عنوان رئیس و سخنگوی شورای شهر نام سه نفر را به عنوان گزینه‌های نهایی شورا تا ۲۳ فروردین بیان کرد و ویژگی‌هایی را نیز برای آنها برشمرد و حال نام سه نفر دیگر نیز به این لیست اضافه گشته است.

تقی پور دیگر عضو شورا نیز پس از چند ماه اعلام کرد در انتخاب عمانی به اعضای دیگر احترام گذاشته است اما حالا تعارفی با دیگران ندارد.

با این اوصاف همگان منتظر هستیم تا ببینیم آیا شهردار آینده کهن شهر شوشتر از میان این ۶ نفر انتخاب خواهد شد و یا شخص دیگری خارج از این لیست به عنوان شهردار انتخاب می گردد؟

نام این شش نفر به ترتیب حروف الفبا :

۱_ امین راد
۲_راشدی
۳_فتحی
۴_کمایی
۵_کهوازی
۶_مریدی