فرماندار ویژه شهرستان دزفول در خصوص رفع معارض جاده دزفول به شوشتر در گفت‌وگو با علم جنوب اظهار داشت: طبق قانون حریم جاده مشخص است اما متاسفانه اقناع‌سازی کشاورزان انجام نشده بود و یکی از دغدغه‌هایی که کشاورزان در جلسه‌ای که باما داشتند مطرح کردند همین بود که می‌گفتند برای ما اقناع‌سازی صورت نگرفته که حریم جاده چقدر است.

وی افزود: ما نمایندگان کشاورزان را دعوت کردیم و کامل قوانین را برای آن‌ها توضیح دادیم که الحمدالله تعامل بسیارخوبی باما داشتند و مقرر شد ۲۱ مترونیم از دو طرف جاده را کشاورزان آزادسازی کنند.

علی فرهمند پور تصریح کرد: در جلسه‌ای که با کشاورزان داشتیم مقرر شد طی ۱۰ روز آینده کسایی که مالک هستند خود را معرفی کنند تا ما با آن‌ها قرارداد ببندیم و بعد از آزادسازی حریم جاده، بالاترین حد کشت را به آن‌ها پرداخت کنیم همچنین به آن‌ها قول دادیم هرکدام از کشاورزان که باما تعامل داشتند اگر طرح تجاری در مسیر دزفول به شوشتر مدنظرشان بود، تاجایی که قانون به ما اجازه بدهد، باآن‌ها کمال همکاری را داشته باشیم و امتیازاتی نظیر کارواش و … را به آن‌ها واگذار کنیم.

فرماندار ویژه شهرستان دزفول در ادامه اضافه کرد: زمین‌ (حریم جاده) متعلق به دولت است و کشاورزان زمانی که حریم را در اختیار گرفتند موظف بودند که هر وقت دولت به آن نیاز داشت آن را رهاسازی کنند به همین خاطر پولی بابت آزادسازی حریم به آن‌ها پرداخت نمی‌شود اما همانطور که گفتم بالاترین حد کشت به کشاورزان عزیز پرداخت و درخصوص طرح‌های تجاری نیز با آن‌ها همکاری می‌شود که کشاورزان از این موضوع استقبال خوبی کردند.

وی در پایان گفت: هم‌اکنون روند آزادسازی حریم جاده درحال انجام است که از تعامل بسیار خوب کشاورزان صمیمانه تشکر می‌کنیم، به بقیه کشاورزان نیز اعلام کردیم که ظرف ۱۰ روز آینده خود را معرفی کنند تا درخصوص آزادسازی حریم و طرح‌های حمایتی با آن‌ها گفت‌وگو داشته باشیم و کار را آغاز کنیم.

به گزارش علم جنوب، با رفع معارض و آزادسازی حریم جاده، پروژه چهارخطه کردن این محور پرتردد آغاز می‌شود.