سرانجام پس از چهارماه و ۲۳ روز از انتصاب عمانی به عنوان شهردار شوشتر وی از سمت خود استعفا کرد و شورای شهر در نخستین جلسه با استعفای وی موافقت کرد.

برخی از اعضای شورای اسلامی شهر بر استیضاح عمانی تاکید داشتند که در جلسه ظهر امروز که چهار ساعت به طول انجامید استعفای عمانی پذیرفته شد و وی ساختمان شهرداری را ترک می‌کند.

محمد اسفندیاری با کسب چهار رای موافق در مقابل عباس تلغری با سه رای سرپرست شهرداری شوشتر شد.اسفندیاری در دوره سرپرستی در شهرداری شوشتر کارنامه قابل قبولی از خود به جای گذاشته بود.