به گزارش عَلَم جنوب ماه هاست موضوع تغییر ریاست راه و شهر سازی شوشتر مطرح می شود و ابراهیم شیخ نیز که از ابتدا گفته بود برای یک ماه به شوشتر می آید بارها از مدیران شهرستان و استان درخواست جابجایی داده است .

حال شنیده ها حکایت از آن دارد فردی برای ریاست راه و شهرسازی شوشتر معرفی شده است که سال ها در اداره شوشتر در واحدی تاثیر گذار مشغول به کار بوده است اما انفعال و بی توجهی های موجود زمینه ساز تخلفات بزرگ و کوچکی گشت که صدمات جبران ناپذیری به شهرستان و منابع ملی وارد شد و نتیجه آن برکناری و دستگیری چند کارمند بود .یک منبع موثق  به عَلَم جنوب گفته است :گزینه معرفی شده که عملکردش همواره با ابهام روبرو بوده ،شنیده شده توسط یکی از پیمانکاران استان خوزستان برای این سمت معرفی گشته است.

علم جنوب هشدار می دهد اداره راه و شهرسازی شوشتر با مشکلات فراوانی روبروست و نیازمند مدیری انقلابی ، مومن،پابه کار و پاک دست است که ضمن برخورداری از تخصص و تجربه کافی ،توانایی مقابله با کارشکنان و جریانات ناسالم را داشته باشد.انتظار می رود در دولت آیت الله رییسی رویه دولت قبل قطع گردد و افرادی شایسته و متناسب با ملاک های گام دوم انقلاب مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در دستگاه های مختلف از جمله راه و شهرسازی شوشتر  منصوب گردند.