اختصاصی عَلَم جنوب

پس از انتشار خبری توسط رسانه خوزپرس مبنی بر سیلی زدن احمدرضا عمانی شهردار شوشتر به یک پیر مرد شاغل در پارک داریون شوشتر ،با فرزند این پیرمرد سالخورده گفتگو نمودیم که صحت این موضوع را تایید کرد.

به گزارش عَلَم جنوب فرزند این شهروند گفت : پدر من ۶۰ سال سن دارد و به خاطر بیماری که از ناحیه کمر دارد و همچنین برادر من که معلول است در دکه ای در پارک داریون کار میکند و نظافت سرویس های بهداشتی را نیز بر عهده دارد.

وی افزود: شهردار برای سرکشی به محل کار پدرم آمد و در رابطه با نبود مایع دستشویی سرویس های بهداشتی بین وی و پدرم صحبت هایی رد و بدل شد که شهردار در اقدامی زشت و زننده به پدر پیر بنده سیلی زد .

 فرزند پیرمرد سیلی خورده تاکید کرد: این اقدام زشت شهردار بی پاسخ نخواهد ماند و به زودی و صددرصد در مراجع قضایی و قانونی از وی شکایت خواهیم کرد ،هر صحبتی هم که شده باشد، هر اتفاقی هم که افتاده باشد حق نداشت به پدر پیر من سیلی بزند.

وی در پایان بیان داشت :امروز نیز شهردار بعد از رسانه‌ای شدن این موضوع برای معذرت خواهی به محل کار پدر بنده آمد اما از حضور وی جلوگیری کردیم و فقط و فقط از وی شکایت می‌کنیم.

گفتنی است از روز گذشته که این اتفاق زننده رسانه ای شد موجی از نارضایتی و خشم عمومی را در شهرستان شوشتر برانگیخته است که خواستار رسیدگی مراجع ذیصلاح به این موضوع میباشند.