چند تن از ساکنان بخش مدرس شهرستان شوشتر که از محروم‌ترین مناطق می باشد طی تماس‌هایی اعلام داشتند تبعیض و تنگ نظری در ایام عید هم گریبانگیر ماست.

به گزارش عَلَم جنوب این عزیزان اعلام داشتند با توجه به اینکه ارزاق با نرخ دولتی همچون میوه‌،مرغ و … بین مردم شهر و روستا و در محل‌های مشخص برای ایام عید در نظر گرفته شده است اما ما ساکنین بخش مدرس از این موضوع بی بهره ایم.

یکی از این عزیزان به عَلَم جنوب گفت: بارها برای این موضوع به جهاد کشاورزی و تعاون روستایی رفتیم به ما گفته شد باید تعاونی داشته باشید، باید فروشگاه داشته باشید، تا به شما ارزاق با نرخ دولتی دهیم .
حالا این مکان ها فراهم شد اما باز هم امتناع می‌کنند .

وی ادامه داد: در این جاده های بسیار بد و غیر استاندارد باید ده ها کیلومتر را طی کنیم تا به شهر برسیم برای چند کیلو میوه دولتی آیا این انصاف است؟ عید است، مردم مهمان دارند ، مایحتاج عمومی مان است، اما گوش شنوایی نیست.