آرزوی همیشگی انسان ها، دنیایی سراسرصلح و آرامش بوده است. نیروی انتظامی نیاز یک جامعه‌ی آرمانی است و همه‌ی اندیشمندان اجتماعی برضرورت وجود چنین نیرویی درتمام جوامع تاکید دارند.

نیرویی که با اقتدار دربرابر اخلال گران نظم و امنیت ایستاده و تیشه بر ریشه‌های ظلم وفساد می‌کوبد تا ارمغان آور آرامش وعدالت باشد. امنیت، اعتماد، سلامت، پویایی و نشاط ثمره‌ی حضور نیروی انتظامی درجامعه است .

بدین وسیله ضمن بزرگداشت هفته‌ی مقدس نیروی انتظامی از تلاش‌های بی شائبه شما حماسه سازان پیروز و سنگرداران همیشه بیدار که تداوم امنیت در سایه سار تلاش بی منت شما بزرگواران طلوع میکند قداردانی می نمایم.

 حراست فرمانداری شوشتر