الزامی بودن کارت واکسیناسیون برای آزمون های آیین نامه رانندگی و کارت سلامت شغلی در شهرستان شوشتر عملی می شود.
سرهنگ بیگدلی فرمانده انتظامی شوشتر گفت: در اجرای مصوبه ستاد استانی مدیریت کرونا داشتن کارت واکسن برای متقاضیان خدماتی نظیر صدور گواهینامه رانندگی و صدور کارت سلامت شغلی الزامی است.