در روزهای گذشته پایگاه خبری عَلَم جنوب و رسانه های مجازی شوشتر از شرایط ترافیکی در این شهر انتقاد کرده و با انتشار تصاویر و فیلم هایی مشکلات موجود را به تصویر کشیدند حال اخبار منتشر شده از بازدید مدیران ترافیکی از برخی نقاط حادثه خیز خبر می دهد .

هرچند از تصمیمات اخذ شده خبری منتشر نشده اما این اتفاق را به فال نیک میگیریم و امیدواریم هرچه سریعتر مشکلات ترافیکی شوشتر کاهش پیدا کند .

لازم به ذکر است بی نظمی در خیابان های سادات ،مسجدجامع،ایستگاه های تاکسی شخصی ،دوربین و جداکننده پل شهید کجباف ،تقاطع های حادثه خیز در کوی نیرو،عمار،شاه نجف،و دیوار جداکننده خیابان شریعتی شوشتر از انتقادات مردم و رسانه ها می باشد .

عکس های بیشتر در صفحه اینستاگرام علم جنوب