طرح ترخیص فوق العاده خودروهای رسوبی که از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ و قبل از آن توقیف گردیده تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۸ تمدید شد.

به گزارش عَلَم جنوب شرایط ترخیص این خودروها به شرح ذیل می باشد :
۱_امکان قسطی کردن پرداخت خلافی جهت ترخیص خودرو
۲_کاهش هزینه نگهداری در پارکینگ
۳_ایجاد امکان ترخیص برای خودروهای فاقد بیمه نامه با اخذ تعهد در خصوص عدم تردد در معابر عمومی
۴_هماهنگی با شرکتهای بیمه گر جهت بخشش جریمه دیرکرد بیمه نامه و تقسیط بیمه خودرو
۵_ایجاد امکان ترخیص برای خودروهای که به علت فاقد گواهینامه توقیف شده اند با معرفی شخص دارای گواهینامه مجاز
۶_ترخیص خودرو های فاقد قبض پارکینگ با ارائه اسناد مالکیت توسط مالک یا وکیل قانونی وی

متقاضیان با همراه داشتن اسناد مالکیت به ستاد ترخیص واقع در پلیس راهنمایی رانندگی شهرستان شوشتر مراجعه کنند