چهار کبدی کار شوشتری به منظور حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی  به آخرین اردوی آماده سازی تیم کبدی بزرگسالان استان خوزستان دعوت شدند.

به گزارش عَلَم جنوب ،محمد استواری زاده،امیر سخاوتمند،رضا ملک نی سیاهی،حسن چهارمحالی چهار بازیکن مستعد کبدی شوشتر هستند که به این مسابقات دعوت شدند.

همچنین آقای  علیرضا زارع به عنوان مربی و مجتبی منجزی به عنوان سرپرست تیم در این مسابقات شرکت کردند. لازم‌ به ذکر است حسن چهارمحالی به عنوان کم سن ترین بازیکن اردو با ۱۶ سال معرفی شده است.

گفتنی است مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشور ( انتخابی تیم ملی ) از ۲۶ شهریور الی ۱ مهر در اردبیل برگزار خواهد شد.