دکتر احمدرضا عمانی در جلسه امشب اعضای شورای شهر به عنوان شهردار شوشتر انتخاب شد.
بر اساس تصمیم اتخاذ شده در صحن شورا در تاریخ ۲۳ شهریورماه آقای دکتر احمدرضاعمانی حائز اکثریت آرا یعنی ۶ رای گردید و به عنوان شهردار شوشتر انتخاب شد.

اعضی شورای شهر شوشتر دراین باره اظهار داشتند: دکتر عمانی از نخبگان علمی شوشتر می باشد که سابقه ۱۸ سال عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر را داراست. وی در این مدت افتخارات متعدد و طرح های تحقیقاتی و اجرایی فراوانی را به اجرا درآورده است.
مدیر پژوهشی برتر در بین کلیه دستگاه های علمی و اجرایی استان ،پژوشگر برتر استان در بین کلیه موسسات آموزش عالی از جمله افتخارات وی است. رتبه علمی وی در دانشگاه دانشیاری است و مستندات علمی ایشان برای دریافت مرتبه پرفسوری تکمیل و در مرحله ارایه به دانشگاه است.وی دارای سمت های متعدد اجرایی نظیر ریاست پژوهش و فناوری دانشگاه های آزاد اسلامی استان خوزستان،مدیر پژوهش و فناوری استان خوزستان،مدیر کمیته برنامه و بودجه دانشگاه های استان،دبیر شورای انتشارات علمی استان معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر را در کارنامه خود دارد. ایشان از بین چندین گزینه به عنوان شهردار شوشتر انتخاب شد

ضرورت ورود دیدگاه های نوآورانه و علمی و بهره گیری از طرح های اندیشمندانه رویکرد شورای شهر شوشتر است
از همین رو بهره گیری از افراد دانشگاهی و علمی به عنوان شهردار در دستور کار اصلی شورا قرار گرفت.