کشت و صنعت امام خمینی (ره) شوشتر با دارا بودن بیش از ۱۰ هزار هکتار زمین و بیش از ۱۵۰۰ کارگر و استقرار در منطقه محروم شعیبیه از شرایط خاصی برخوردار است اما گویا مدیران شرکت این شرایط را به سخره گرفته اند و هر از چند گاهی با تصمیمات عجیب خود قصد برهم زدن آرامش و امنیت منطقه ،جلوگیری از  توسعه شرکت و نگه داشتن منطقه در شرایط فعلی را دارند.

به گزارش عَلَم جنوب شنیده ها حاکی از آن است انتصاب عجیب و غریب افرادی بدون در نظر گرفتن اصول و قواعد مدیریتی به جای مدیران با سابقه و توانمند این شرکت  در حال اجراست ،برای نمونه  می توان به تغییر در دو مدیریت استراتژیک اداری و پشتیبانی آنهم فقط بخاطر نیروهای سفارشی  اشاره کرد . شنیده ها حاکی از آن است فردی با سابقه کار در آزمایشگاه و بعنوان ثبت کننده آمار (آمارگر)  در مدت زمان کوتاهی با سفارش و بخاطر ارتباطات نسبی و سببی ره صد ساله را در یک شب پیمود و به سمت مدیر اداری شرکت برگزیده شد.

هرچند خبرهای رسیده به عَلَم جنوب تا این لحظه حاکی از آن است با مقاومت چهره های تاثیر گذار شرکت تاکنون این جابجایی ملغی شده است، اما این اتفاقات عجیب در کنار استخدامی های تبعیض آمیز شرکت در سال گذشته[ که در فضای عمومی و مجازی اعلام شد ده ها تن از نزدیکان سردار گیلانی نماینده مجلس در این شرکت به خدمت گرفته شده] نشان دهنده تصمیمات بچه گانه و غیر کارشناسی مدیریت دارد که سمت و سوی قومی در جامعه به خود گرفته است.

از مدیران امنیتی شهرستان شوشتر میخواهیم هرچه سریعتر به این مورد رسیدگی کنند تا دوباره همچون سال ۹۹ شاهد تنش های اجتماعی و قومی در شهرستان نباشیم و بعد از مرگ‌ سهراب به دنبال نوشدارو نگردیم.