مرحله پایانی “دومین جشنواره شاهنامه خوانی و نقالی کشور” بصورت مجازی و با اجرای ۳۰ کودک و نوجوان برگزار شد و نفرات برتر انتخاب شدند.

به گزارش علم جنوب نرگس شالچیان معاون گردشگری و زیارت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: مرحله پایانی “دومین جشنواره شاهنامه خوانی و نقالی کشور” بصورت مجازی و با اجرای ۳۰ کودک و نوجوان برگزار شد.

وی افزود : راه یافتگان به مرحله پایانی دومین جشنواره ملی شاهنامه خوانی امروز پس از ۸ ساعت رقابت مجازی مورد ارزیابی داوران و شاهنامه پژوهان مطرح کشوری قرار گرفتند.

شالچیان گفت : میان شرکت کنندگان در این رقابت سه نفر در بخش کودکان و سه نفر در بخش نوجوانان موفق به کسب مقام های اول تا سوم شدند.

برگزیدگان بخش کودکان به شرح ذیل است:
🥇نفر اول: اسرا فاضلی از کرج
🥈نفر دوم: ارغوان کاویان تبار از تهران
🥉نفر سوم: آنیسا طاهرخانی از تاکستان

🔹و برگزیدگان بخش نوجوانان به‌شرح ذیل است:
🥇نفر اول: ساجده محمودی از مشهد
🥈نفر دوم: المیرا موری از شوشتر
🥉نفر سوم: نگار گودرزیان از الشتر

گفتنی است رقابت کودکان و نوجوان شهنامه‌خوان ایران‌زمین دیروز بصورت زنده از آپارات شهرداری مشهد و صفحه اینستاگرام معاونت گردشگری و زیارت سازمان فرهنگی پخش شد.