ظهر امروز و در سکوت خبری ، محمدرضا یزدانیان به عنوان معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری شوشتر جایگزین احمد قلاوندی شد .قلاوندی ماه گذشته به عنوان بخشدار الوار گرمسیری منصوب شد.

 گفتنی است معارفه های مختلفی در فرمانداری شوشتر برگزار شده که اکثرا بدون اطلاع رسانی به خبرنگاران واقع گرا و منتقد و یا بعضا با حضور خبرنگاران همراه و حامی برگزار شده است.

این آیین با حضور دکتر ثبوتی مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان برگزار شد.