عَلَم جنوب _ با اعلام نیاز دانشگاه‌ها در سایت رسمی جذب هیات علمی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،اعلام نیاز به هیچ رشته جدیدی در دانشکده هنر شوشتر دیده نمی‌شود. در این فراخوان تنها جذب دو نفر با تخصص عکاسی و نقاشی آگهی شده که مرتبط با گروه‌های فعلی دانشکده یعنی گرافیک و نقاشی است.

با توجه به اینکه ارتقای دانشکده به دانشگاه نیازمند ایجاد رشته‌های جدید و حداقل سه دانشکده است، عدم اعلام نیاز به جذب اعضای هیات علمی در رشته‌های جدید به معنی توقف توسعه دانشکده هنر شوشتر ‌است. به بیان دیگر، بنا بر آخرین فراخوان رسمی وزارت علوم، اگر افراد واجد شرایط مایل به کار در دانشکده‌ هنر شوشتر باشند، مدیریت این دانشکده هیچ تمایلی به استخدام آنان ندارد!

دانشکده هنر شوشتر، که در حال حاضر زیر مجموعه دانشگاه شهید چمران اهواز به‌شمار می‌رود، به عنوان تنها دانشکده هنر جنوب‌غرب کشور فرصتی برای رشد هنر در شوشتر و خوزستان بوده‌است. فرصتی که سالیان درازی است مغفول مانده و از ظرفیتهای آن بدرستی استفاده نشده است.

دانشکده هنر شوشتر تنها زیرمجموعه دانشگاه شهیدچمران اهواز است که هنوز نتوانسته شرایط ارتقا به دانشگاه را فراهم کند. در سال‌های گذشته دانشکده‌های بهبهان، خرمشهر، دزفول، ملاثانی و سوسنگرد به دانشگاه ارتقا یافته‌اند.

پیش‌تر در رسانه عَلَم‌‌جنوب نسبت به عدم توسعه دانشکده هنر شوشتر و سستی و عدم رغبت مدیران این دانشکده انتقاد شده بود. حال با گذشت نزدیک به یک سال از نقد به عملکرد این دانشکده، ریاست دانشکده هنر شوشتر نه تنها پاسخی به نقدها نداده است بلکه در فراخوان جذب هیات علمی سال ۱۳۹۹ نیز برای هیچ رشته جدیدی در این دانشکده اعلام نیاز نشده‌است.

این در حالی‌است که سایر دانشگاه‌های هنر کشور به سرعت در حال توسعه و جذب اعضای هیات علمی هستند. برای نمونه دانشگاه هنر اسلامی تبریز در فراخوان جاری جذب هیات علمی در رشته‌های مهندسی شهرسازی، معماری، مرمت بناهای تاریخی، طراحی صنعتی، پژوهش هنر، موسیقی، کارگردانی، انیمیشن، مرمت اشیاء، باستان‌شناسی، علوم کامپیوتر و هنر اسلامی اعلام نیاز کرده‌است.

جا دارد مدیران شهرستانی و استانی برای رهایی دانشکده هنر شوشتر از رکود و ارتقای آن به دانشگاه اقدامات مقتضی را به انجام رسانند.