خون بس در بین اقوام لر و بختیاری وبعضا برخی کردها و در بین قوم عرب فصلیه؛

معامله ای دردناک به قیمت حراج عمر دختران بی گناه برای نجات مردان گناهکارطایفه یاقبیله!!

در واقع فصلیه یا خون بس یک نوع دیه ی عشایری بین طرفین خانواده قاتل ومقتول می باشد ودختری که این لقب را از کودکی می گیرد سرخورده وناامید و تحت فشار روحی ، بدون احساس عشق واحترام و شأن و منزلت، مورد بی مهری وظلم و تحقیر شخصیت قرار میگیرد و بدون هیچ جشن وشادی تقدیم می شود!

فصلیه یا خون بس دشنامی است که با کمترین و کوچکترین اختلاف به رخ زن کشیده میشود
بطوریکه هم اکنون درگویش لری بختیاری اگر زنی مورد ظلم و یا بی مهری ازطرف همسر یابستگان همسرش قرار میگیرد میگوید: ” م به جا خی اوومه؟/مگر جای خون آمده ام؟
ویادر گویش محلی عرب: چا فصلیه؟/مگر فصلیه یا خون بس هستم؟

دراین حال نماینده ی محترم نایین اصفهان درجایگاه قانونگذار و نماینده ی مردم براساس چه حقی این سنتی که زن را از تمام حقوق و آمالش به پایین ترین درجه اجتماعی اش واستفاده به عنوان ابزار خاتمه دعوایی که درآن نقشی نداشته می کشاند نماد صلح می داند!!!؟؟؟
آیا زندگی زنان فصلیه یا خون بسی رامشاهده کرده!؟

زنان فصلیه یا خون بسی از خیلی لذات محروم و چون به عنوان غرامت گرفته میشدند درخیلی موارد سرشان هوو آورده میشد وحق هیچ گونه اعتراضی نداشتند پس این چه صلحی است که یک طرف درمعرض جنایت قرارمی گیرد؟!آیا صرف زنده بودن یک جسم میتوان گفت درحال زندگی است!؟

شاید تحت تأثیر سیاست بازی یا جوزدگی هایی این سخن گفته شده ولی باتوجه به اینکه در اسلام جایگاه زن تبیین شده وخداوند در قرآن حتی ملاحظه حالات روحی زنان را نیزداشته، به عنوان یک بانو برای خانم آزاد متأسفم که زن را یک جنس وکالا نگریسته واینگونه اظهار نظر نمودند .

لطفا در اظهار نظر وصحبت ها دقت کنیم تا چهره ی کریهی از زن مسلمان سیاسی درتاریخ ثبت نکنیم و به خود و هم جنسیت زن و هم جنسیت مرد ظلم نکنیم ودشمن شاد نشویم.
در آخر خون بس یا فصلیه جرم است چون یک طرف مورد شکنجه روحی وجسمی تاپایان عمر قرار میگیرد.
الحمدلله به لطف خداوند و آگاه شدن مردم اقوام مختلف میتوان گفت این سنت تقریبا درحال منسوخ شدن است.
امیدوارم در هر جایگاهی که قرار گرفتیم ظلم نکنیم نه باکلام، نه با قلم، نه باعمل و ان شاءالله که سنت فصلیه وظلم به دختران بی گناه برچیده شود.