فاز اول ضدعفونی ۳۰۰تاکسی  شهری در شوشتر توسط گروه جهادی شهید محمود جولاپور و پایگاه بسیج طلاب حوزه علمیه جزایریه شوشتر  انجام شد

فاز دوم این برنامه نیز در هفته آینده صورت می گیرد