بسم الله الرحمن الرحیم

استاندارمحترم استان خوزستان

جناب آقای حسینی محراب

إِنَّ أَکرَمَکُم عِندَ اللَّهِ أَتقاکُم ۚ

شهرستان دارالمومنین شوشتر یکی از شهرستانهایی است که هرچند بعد از انقلاب اسلامی رشد متفاوتی از لحاظ فرهنگی،اجتماعی، اقتصادی داشته است ،ولی همچنان استعداد پیشرفتهای بسیار بیشتری در زمینه های مختلف رادارد،که این امر محقق نمیشود مگر در سایه انتخاب فرمانداری توانمند،متخصص،مستقل، متعهد و فراقومیتی، تابتواند ضمن انجام وظایف محوله ،نسبت به پیشرفت شهرستان گامهای موثری بردارد.

متاسفانه در روزهای اخیر بعضی پدر خوانده های شوشتر درخارج شهرستان با قومیتی کردن مساله،خواستار تحمیل گزینه های خود به استانداری می باشند،لذا شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی شهرستان شوشتربا اعلام انزجار شدید خود از قومیتی نمودن انتخاب فرماندار،خواستار انتصاب فرمانداری لایق،مستقل وتوانمند میباشد ،تاازاین طریق موجبات دلگرمی مردم نسبت به دولت انقلابی ومردمی فراهم گردد.

السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی شهرستان شوشتر

۱۴۰۲/۳/۳