پس از انتشار اخبار مربوط به مصوبه شورای شهر شوشتر و نامه ی اداره کل امور شهری تصمیم گرفتیم به صورت اختصاصی با مهندس فرزاد شاه ولی مدیرکل امور شهری و شوراهای خوزستان در این رابطه گفت و گو نماییم تا ابهامات مختلف برطرف شود که در زیر می خوانید .

قانون

شاه ولی مدیرکل امور شهری و شوراهای خوزستان در رابطه با قانون موجود می گوید: اگر بر اساس تبصره ذیل ماده ۴ دستورالعمل ماده ۵ آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، همسر یا یکی از اعضای خانواده شهردار نتواند به شهر محل خدمت وی انتقال پیدا کند با داشتن گواهی مستند و موجه از سکونت و اقامت در داخل محدوده شهر مستثنی می باشند.  آقای جافری هم نامه ای از شهرداری خرم‌آباد آورده که در آن اعلام شده آن شهرداری با انتقال همسر ایشان به شوشتر مخالفت کرده است. ما این نامه را پیوست کرده و به فرمانداری شوشتر و سایر مسئولین ارسال نمودیم در آن نامه ما آنچه قانون می‌گوید را عنوان کردیم.

مصوبه شورای شهر شوشتر

فرزاد شاه ولی در ادامه افزود : از طرف دیگر  اقدامی که اعضای شورای شهر انجام دادند از نظر شکلی صحیح بوده و حالا نظر نهایی با کمیته تطبیق است .حتی اگر کمیته تطبیق مصوبه شورا را رد کند شورا این حق را دارد که رای اصراری بزند.

شهرداری شوشتر

مدیرکل امور شهری و شوراهای خوزستان بیان کرد :شهرداری شوشتر دوران زیادی با سرپرستی اداره شده که هم به ضرر شهر و هم به ضرر مردم است. در هنگام انتخاب شهردار و اعضای شورا ها میگوییم شرایط مختلف گزینه مورد نظر خود را بررسی کنند و به صورت کامل تحقیق نمایند .در رابطه با شورای شهر شوشتر و شهردارش نیز در همان ابتدا به اعضای شورا اعلام شد از هر نظر شرایط و مسائل مختلف همچون شرایط خانوادگی که در پرونده وجود دارد را بررسی کنند، اگر بررسی نکرده و رای دادند اشتباه کردند، اگر هم رای شان با بررسی بوده که تغییر مکرر شهردار و اداره کردن شهرداری با سرپرست به ضرر مردم خواهد بود و به مردم صدمه وارد می‌کند و برای استان نیز این شرایط مناسب نیست ، هیچ جا چنین اتفاقی نمی افتد. از شخص خاصی در این باره حمایت نمی‌کنیم ،دغدغه ما این است که مردم ضرر نکنند، باید تصمیمات در شورا ها عاقلانه باشد، چرا که نگران شهرها و مردم هستیم. و مطمئن باشید تحت هیچ شرایطی مصلحت مردم را فدای شخصی نمی کنیم. ‌

انتخاب گزینه های جانشینی

وی در پایان عنوان داشت : دوران سرپرستی دوران خوبی برای شهرها نمی باشد، در انتخاب گزینه‌های جانشین نیز باید دقت شود و اشخاصی انتخاب شوند که شرایط لازم را دارند و با حضور و کار ایشان مردم ضرر نکنند.

مصاحبه :احسان بلیوند