اخبار رسیده از شهرداری شوشتر و منابع موثق حکایت از صدور کیفر خواست برای متهمین پرونده تخلف مالی در آتش نشانی توسط دادستان توانمند شهرستان شوشتر دارد.

به گزارش عَلَم جنوب بنا بر این اخبار دو تن از متهمین به تعلیق از شهرداری شوشتر محکوم شده و دو تن دیگر نیز تبرئه شدند.

مردم قدرشناس و رسانه ی عَلَم جنوب از اقدامات امیری دادستان توانمند و قضات شریف شهرستان شوشتر قدردانی می کنند.

 خبر و عکس احسان بلیوند