در روزهای گذشته شهروندان طی تماس هایی خواستار پیگیری برای انتشار نتیجه آزمون شرکت امام خمینی(ره) شدند.

در تماس پایگاه خبری عَلَم جنوب با مدیران این شرکت اعلام شد “در صورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه نتیجه نهایی این آزمون منتشر خواهد شد” .