کیست که به خدا وامی نیکو دهد تا خدا آن را برای او دو چندان کند و او را پاداشی نیکو و باارزش باشد؟
قرآن کریم ۱۱_۵۷

صبح امروز یک زندانی در شوشتر به همه یکی از همشهریان خیّر آزاد شد.

به گزارش عَلَم جنوب یکی از زندانیان جرائم غیر عمد که به دلیل عدم توانایی در پرداخت چهل میلیون تومان در زندان بود به همت یکی از همشهریان خیّر و نیک اندیش آزاد شد.

رسانه ی عَلَم جنوب از این همشهری گرامی تقدیر می کند و از همه ی خیّرین دعوت می کند در شرایط بد اقتصادی جامعه به یاری مردم شریف بشتابند .