پس از گذشت چند سال از مطالبه گری عمومی ،انتشار اخبار توسط عَلَم جنوب و رخ دادن حوادث ناگوار در انتهای بلوار کوی نیرو _ ورودی مسکن مهر با دستور جافری شهردار شوشتر مصوبه ی شورای ترافیک اجرایی شد .

 علی اسدی مدیر سازمان حمل و نقل شهرداری شوشتر در این باره گفت :  درراستای اجرای مصوبات شورای ترافیک شهرستان شوشتر اصلاح هندسی اتصال بلوار کوی نیرو به مسکن مهر با اجرای شهرداری شوشتر و هماهنگی پلیس راهور به جهت کاهش بارتصادفات و ایمنی تردد در حال اجرا می باشد.

وی بیان داشت : دکتر جافری شهردار  شوشتر بر اولویت حفظ امنیت شهروندان و سهولت تردد وسایل نقلیه در مسیرهای پرخطر تاکید دارد و عزمی راسخ به جهت اجرای سریع مصوبات شورای محترم ترافیک دردستورکار می باشد

اسدی افزود: از شهروندان محترم تقاضامندیم تا اتمام عملیات عمرانی شهرداری به علائم ترافیکی دقت کرده و از مسیرهای جایگزین تردد نمایند.

علم جنوب از دادستان شوشتر می خواهد نسبت به مصوبات شورای ترافیک شوشتر ورود کرده و با آن دسته از مدیرانی که در سال های اخیر با ترک فعل خود باعث بوجود آمدن حوادث ناگوار برای مردم شده اند برخورد نماید.