مردم و رسانه ی علم جنوب از دادستان توانمند و قضات شریف شهرستان شوشتر قدردانی می کنند و خواستار پیگیری تخلفات گسترده در این دانشکده تا حصول نتیجه نهایی هستند.

به گزارش علم جنوب، پیش‌تر نیز چندین تن از کارکنان دانشکده علوم پزشکی شوشتر به دلیل استخدام های غیرقانونی و تخلفات مالی دستگیر شدند.