شهردار شوشتر امروز دست به تغییراتی زد که می توان از آن به عنوان یکی از چالشی ترین اقدامات تاریخ این شهرداری نام برد.

به گزارش عَلَم جنوب به نقل از روابط عمومی شهرداری شوشتر براساس احکام جداگانه ای از سوی رحیم جافری شهردار شوشتر ، سرپرستان معاونت خدمات شهری , معاونت شهرسازی و سرپرست اداره سیما؛ منظر و فضای سبز شهری این شهرداری منصوب شدند.

در این احکام محمدنژاد و فردمحمودی ، به ترتیب بعنوان سرپرستان جدید معاونت خدمات شهری و معاونت شهرسازی شهرداری شوشتر و علی ضامنی به عنوان سرپرست اداره سیما؛ منظر و فضای سبز شهری شهرداری معرفی شدند.

این تغییرات پس حواشی مربوط به تغییر شهردار شوشتر می تواند یکی از اقدامات پر سر و صدا باشد که باید دید با همدلی و همراهی موجب پیشرفت شهر بوده و یا اسیر اختلاف نظر ها می گردد.

گفتنی است پیش از این غفلتی سرپرست معاونت خدمات شهری و اسفندیاری معاون شهرسازی شهرداری شوشتر بودند.