اعضای شورای اسلامی شهر شوشتر در جلسه عصبر امروز ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ و با ۴ رای موافق شهردار این شهر را عزل نمودند.

به گزارش عَلَم جنوب پورمحمدی رئیس شورای شهر شوشتر گفت : با رای ۴ تن از اعضای شورای شهر ، رحیم جافری شهردار شوشتر را به دلیل عدم احراز سکونت خود و خانواده اش مطابق با ماده ۸۲ و دستورالعمل ماده ۵ آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب سال ۹۷ هیئت وزیران و ابلاغیه ۵۶۶۲۸ مورخ ۹۸/۳/۲۵ وزیر کشور ماده ۲ و ماده ۴ عزل نمودند.