اعظم یاحقی از چهره های توانمند رشته شنا،شیرجه و واترپلو کشور  توانست مدرک مربیگری درجه یک شنا را اخذ کند.

به گزارش عَلَم جنوب کسب مدرک درجه یک مربیگری شنا زیر نظر فدارسیون مربوطه توسط خانم دکتر یاحقی برای نخستین بار است که توسط یکی ورزشکاران شوشتری بدست می آید و افتخاری برای ورزش این شهرستان و استان خوزستان می باشد .

 عَلَم جنوب ضمن تبریک به ایشان ، برای همه ورزشکاران آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.