ساکنین شهرک ها و شهرهای مجاور شهرک صنعتی شوشتر همچنان از بوی بد موجود گلایه مندند. شورای سلامت شهرستان نیز تاکنون نشست هایی برگزار کرده و مصوباتی برای نمونه گیری داشته است اما از خروجی آن اطلاعی در دست نیست . حتی شنیده شده رئیس علوم پزشکی شوشتر نیز اظهار داشته این بو می تواند منشا سرطان خون باشد . انتظار می رود سریعتر نگرانی مردم برطرف شود.