به گزارش علم جنوب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شوشتر، در جریان این بازدید شهردار کهن شهر شوشتر بر تسریع در اجرا و بازنگری پروژه های دفع آبهای سطحی تاکید کرد و از مدیران شهرداری خواست در اجرای آن توجه جدی صورت گیرد .

دکتر جافری در ادامه بازدید خود، آخرین وضعیت فضای سبز را مورد بررسی قرار داد و علاوه بر صدور دستورات لازم جهت بهبود آن، از مدیران اداره سیما منظر و فضای سبز شهری خواست روزانه از وضعیت فضای سبز به شهرداری گزارش دهند.

شهردار کهن شهر شوشتر در جریان این بازدید به اجرائیات شهرداری نیز دستور داد نسبت به جمع آوری و برخورد با ساخت وسازهای غیر مجاز در نواحی چهارگانه معاونت خدمات شهری شهرداری توجه جدی صورت پذیرد.