به گزارش علم جنوب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی خوزستان؛ سرگرد پاسدار امین شریعتی پور عنوان کرد؛ پلاستر ، موزاییک کف اتاق ، کاشی کاری آشپزخانه جهت منزل محروم در روستای شیخ شمس الدین با پشتیبانی و اعتبارات قرارگاه جهادی حضرت ابوالفضل علیه السلام و اجرایی جهادگران بسیج سازندگی سپاه ناحیه شوشتر انجام گرفت.

وی افزود: احداث آشپزخانه جهت منزل محروم در روستای شیخ شمس الدین،  ایزوگام منزل محروم در شهرک علم الهدی توسط  جهادگران بسیج سازندگی و پشتیبانی قرارگاه جهادی حضرت ابوالفضل علیه السلام خوزستان انجام شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شوشتر ادامه داد: در اردوی جهادگران، ۵ گروه؛گروه جهادی بسیج شهدای شعیبیه،گروه جهادی بسیج شهدای سرداران، گروه جهادی بسیج شهید مجید زبیدی، گروه جهادی بسیج شهدای مدرس، گروه جهادی بسیج شهید احمد سلیمانی خدمت می کنند.

سرگرد شریعتی پور گفت: موزاییک کاری کف اتاق جهت منزل محروم در روستای هدام۲ ، نصب کنتور و لوله کشی گاز و ایزوگام جهت منزل محروم در روستای پیرگاری توسط جهادگران و قرارگاه جهادی انجام شدو سایر خانه ها هم در حال بازسازی و تعمیرات هستند.

۱

 

۲

 

۳