با پیگیری مهندس ناصر رئیس امور آبفای شوشتر مدیران اداره کل آبفای خوزستان به این شهرستان سفر کرده و مشکلات تاسیسات و شبکه آبرسانی منطقه شوشتر برای پیش از تابستان ۱۴۰۲ را بررسی نمودند.

به گزارش عَلَم جنوب  دکتر قمشی معاونت بهره برداری آبفا استان   که  روز گذشته با دعوت  مهندس ناصر در شوشتر حضور یافت به همراه سایر مسئولین استانی و شهرستانی  ضمن بازدید از تاسیسات مربوطه کلیه چالش های آبرسانی در تابستان گذشته  را بررسی و راهکارهای برون رفت از این مشکلات را مصوب کردند.

گفتنی است در این برنامه برفر مدیر تامین و تاسیسات آبفا استان ،بزاز کارشناس دفتر فنی، سعادتی مجری طرح آبرسانی شوشتر ،قره چای از شرکت مهندسی مشاور دزآب، قربانی مدیر پروژه های آبرسانی منطقه شوشتر ، نیک افروز معاونت بهره برداری و  روزه زاده مسئول تاسیسات امور آبفای شوشتر نیز حضور داشتند.