شهردار کهن شهر شوشتر اعلام راه اندازی پارکینگ عمومی موتورسیکلت با مشارکت شهرداری در ناحیه یک خدمات شهری  گفت: این پارکینگ برای خدمات رسانی به مردم کهن شهر شوشتر در حال آماده سازی است.
به گزارش عَلَم جنوب به نقل از روابط عمومی شهرداری شوشتر جافری در ادامه افزود : با توجه به ساماندهی مدیریت شهری و تراکم جمعیت در مرکز شهر  با همکاری تلاشگران معاونت خدمات شهری شهرداری از محیطی به عنوان پارکینگ عمومی در راستای سهولت و استفاده عموم شهروندان استفاده شده است.
شهردار شوشتر در رابطه با اهداف و اقدامات حاصل شده در این محیط عنوان کرد: با توجه به تردد بالای موتورسیکلت ها و نبود محلی برای پارک  هنگام ازدحام جمعیت در مرکز شهر ، اقداماتی از قبیل احداث پارکینگ های عمومی در دستور کار قرار گرفته است که پارکینگ فوق الذکر  نمونه ای از آن بوده و مقدمات  آماده سازی آن درحال انجام است.