آیین معارفه محمد ملکی زاده به ‌‎عنوان سرپرست شهرداری شرافت با حضور بهداروند نماینده فرمانداری شهرستان شوشتر ، رئیس ، اعضای شورای اسلامی شهر شهید شرافت و جمعی از پرسنل شهرداری برگزار شد.
مهندس ملکی زاده عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان ، کارمند و کارشناس دفتر فنی و عمرانی شهرداری شرافت میباشد .
نوروزی رئیس شورای اسلامی  شرافت در این جلسه از زحمات و خدمات یکساله عبدالهی شهردار سابق شهر شهید شرافت تشکر و قدردانی نمودند.