به گزارش علم جنوب، از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شوشتر توسط سیفی معاون استاندار ، کلاه کج مدیر کل ارشاد خوزستان و معاونین اداره کل به جهت کسب رتبه نخست شوشتر در طرح آموزش هنر در کشور روز گذشته در اهواز تجلیل شد