به گزارش عَلَم جنوب و به نقل از منابع آگاه در ادامه مبارزه با تخلفات ، جرائم و اعمال غیر قانونی در سطح شهرستان توسط دادستانی شوشتر و دستگاه های نظارتی، یکی از مدیران ارشد دانشکده علوم پزشکی این شهرستان به اتهام اعمال نفوذ در استخدام های غیر قانونی این دانشکده که در سالیان اخیر موجب اعتراضات و انتقادات شدید شهروندان شده بود دستگیر و روانه زندان شد . لازم به ذکر است وی امروز با قرار وثیقه آزاد گشته است.

از دادستان توانمند و بازپرسان شجاع شهرستان شوشتر که در راه مبارزه با فساد تلاش داشته و برای اصلاح جامعه فعالیت می‌کنند قدردانی می کنیم.