پس از حضور خبرنگار عَلَم جنوب در محل ، کشاورزان و ساکنین منطقه اعلام داشتند سال ۱۳۹۸ و با هزینه شخصی برخی اهالی، این جاده خاکی که مسیر دسترسی به چندین قطعه کشاورزی در منطقه است آسفالت شده است، همچنین چندماه قبل نیز سازمان آب و برق از مجریان آسفالت این جاده تعهد گرفت که عواقب حوادث جاده ای بر عهده ایشان است و همه چیز بعد از آن با خیر و خوشی به پایان رسید .

حال اهالی می گویند به یکباره و بدون اینکه هیچگونه ابلاغ و حکمی به دستشان برسد ماشین آلات تخریب سازمان آب و برق در محل حاضر شده و اقدام به تخریب چندین متر از این جاده آسفالته نمودند که با حضور و تجمع ده ها نفر از مردم و کشاورزان و پیگیری مسئولین شهرستانی اجرای این حکم موقتا متوقف شد.

از سازمان آب و برق خوزستان انتظار می رود هر چه سریعتر در این باره روشنگری نموده و پاسخ دهد ماجرا از چه قرار است؟

علم جنوب آماده انتشار پاسخ سازمان آب و برق خوزستان می باشد