یادداشتی از احسان بلیوند
در ماه‌های اخیر که کشور با فیلترینگ گسترده فضای مجازی مجازی مواجه شده سهراب گیلانی نماینده شوشتر و گتوند هیچ واکنشی نسبت به این وضعیت نشان نداده تا مشخص شود عملاً با این فضا موافق است.
به گزارش علم جنوب جنوب هزاران و بلکه میلیونها نفر در کشور کسب و کار مجازی دارند و از این راه ارتزاق می‌کنند اما اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون و بعد از فیلترینگ گسترده هیچ راهکار و حتی انتقادی نسبت به وضعیت موجود نداشته اند و سهراب گیلانی از نمایندگان جبهه پایداری که به افراطیون و تندروها معروفند نیز با سکوت خود از این شرایط حمایت می‌کند.
 در حالی که عملکرد تفرقه آمیز سهراب گیلانی در شوشتر و گتوند موجب خدشه وارد شدن به همدلی و اعتماد عمومی در منطقه شده ،وی نتوانسته به وعده‌های اقتصادی اش جامه عمل بپوشاند و علاوه بر این با حمایت از فیلترینگ گسترده موجب از بین رفتن هزاران فرصت شغلی گشته است.
مردم حوزه انتخابیه شوشتر و گتوند باید بدانند وجود چنین فرد تندرویی دقیقاً عامل اصلی همان چیزی است که موجب ناامیدی گسترده و عدم توسعه در جامعه شده و جز اعضای دفترش و جریان سیاسی‌ مطبوعش کسی از عملکرد وی سودی نمی‌برد.