در تاریخ پانزدهم دی ماه ۱۴۰۰ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت طی نامه ای خطاب به روسای کلیه دانشگاه ها و دانشکده ها هرگونه جذب و به کارگیری نیروی انسانی را ممنوع کرد، اما گویا علوم پزشکی شوشتر توجهی به این بخشنامه نداشته است.
به گزارش عَلَم جنوب در بخشنامه ی صادر شده از سوی بهروز رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت که در همان زمان به سرعت در فضای مجازی به صورت گسترده منتشر شد آمده است:« انواع بکارگیری نیروی انسانی که در عمل موسسات را با چالش‌های عدیده ای مواجه ساخته و با عنایت به نامه معاون محترم رئیس جمهور از تاریخ صدور این بخشنامه هرگونه جذب و بکارگیری نیروی انسانی به استثنای نیروهای پزشکی ، پیراپزشکی ، متعهدین خدمت ، طرح پزشک خانواده و بیمه روستایی بدون مجوز از این معاونت ممنوع است».
حال با توجه به این بخشنامه شاهد هستیم از سالیان گذشته تا به حال دانشکده علوم پزشکی شوشتر نیروهای مختلفی را در بخش هایی غیر از موارد فوق استخدام کرده و آش آنقدر شور شده که صدای اعضای شورای تامین شوشتر هم درآمده و خواستار توقف این استخدام‌ها شدند اما ریاست این دانشکده و تیمش به این بخشنامه و تذکرات گویا توجهی ندارند.
 عقب ماندن چندین ماه حقوق کارکنان، عدم پرداخت معوقات پزشکان، کمبود پرستار، کمبود تجهیزات در اتاق عمل و بخش ها ، ایجاد حس تبعیض‌ در جامعه ، ایجاد حس تبعیض‌ قومیتی و  سرخوردگی و مشکلات دیگر همگی نشان دهنده همان چالش هایی است که معاون مظلوم توسعه وزیر به آن اشاره کرده اما اعتنایی نمی بیند.
 لازم به ذکر است رسانه عَلَم جنوب در حال تهیه لیستی از استخدام های علوم پزشکی شوشتر است که در آن معلوم می شود کدام یک از اعضای خانواده برخی مسئولین شوشتر  شامل برادر ،خواهر، فرزند ،عروس، داماد، همسر و وابستگان و منصوبین شان در این دانشکده استخدام شده اند .
نویسنده : احسان بلیوند
طراحی عکس نوشته : احسان بلیوند
https://s2.uupload.ir/files/32_1owm.jpg