در هفته های اخیر شهرداری گتوند در کمال تعجب از محمود بلیوند خبرنگار توانمند بازتاب خوزستان  به دلیل انتشار برخی نامه های اداری شکایت نمود اما وی تبرئه شد . شکایتی که هم بر خلاف قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است و هم برخلاف نظر دولت مبنی بر عدم شکایت از خبرنگاران بوده است. شهرداری گتوند بر خلاف این دو مورد از یک خبرنگار شکایت نموده ، آن هم خبرنگاری که در سال های اخیر همواره در کنار مردم از مشکلات شان گفته و از عملکرد مدیران نیز غافل نبوده اما این گونه مورد تشویق قرار گرفت.
باید این سوال را از مدیران شهرداری گتوند و اعضای شورای اسلامی این شهر پرسید که چرا از انتشار نامه عادی این همه برآشفته شدند؟مگر منافعی به خطر افتاده بود؟ چرا انتشار چند نامه عادی را به عنوان نامه محرمانه تلقی کرده و باب شکایت را برای خود مفتوح دیده و یک خبرنگار مطالبه گر را به زحمت انداخته و‌ وقت دستگاه محترم قضایی را گرفتند ؟
 آیا انتشار نامه ای که نشان می دهد  واگذاری ساحل رودخانه هیچ ارتباطی به  شهردار فعلی ،اعضای شورای فعلی ، نماینده و دیگر مسئولین فعلی ندارد و واگذاری آن در زمان شورا و شهردار سابق بوده ، آیا جرم است؟ از چه زمانی روشنگری جرم تلقی می گردد؟ آیا انتشار مستنداتی مبنی بر این که شهردار فعلی گتوند بر خلاف نامه های منتشره، اقدام به تعریف و تمجید بدون دلیل از برخی مسئولین نموده جرم است؟
و پس از همه این موارد وقتی قاضی محترم با استقلال کامل و علم بالای خود رای برقرار منع تعقیب این خبرنگار صادر کرد چرا دوباره به این حکم اعتراض کردید تا این بار هم اعتراض شما رد شود و این خبرنگار سربلند از این آزمون به در آید ؟
از استاندار محترم خوزستان و فرماندار محترم شهرستان گتوند و سایر مسئولین انتظار می رود به این گونه مسایل ورود کنند و اجازه ندهند وقت شریف خبرنگاران و قضات گرامی با این گونه موارد گرفته شود.