کارکنان بخش های مختلف علوم پزشکی شوشتر همچون حراست ، اداری و … که با عنوان نیروی ۸۹ روزه مشغول به کار در این دانشکده هستند از عقب افتادن حقوق خود گلایه مندند.

به گزارش علم جنوب، این کارکنان به عَلَم جنوب می گویند: پنج ماه حقوق عقب مانده داریم و پنجاه روز پیش فقط یک حقوق گرفته ایم و آقایان می گویند پول نداریم این شرایط در حالی است که در کمال تعجب استخدام نیرو برای بخش های مختلف دانشکده همچنان ادامه دارد و بارها مسئولین شهرستانی اعلام داشته اند استخدام در علوم پزشکی شوشتر به این شکل ممنوع می باشد .

این اقدامات مدیران دانشکده موجب شده کارکنان علوم پزشکی شوشتر از نظر روحی و مالی دچار مشکلات زیادی شوند و لازم است هرچه سریعتر مدیران مربوطه نسبت به بهبود شرایط و پرداخت حقوق و معوقات اقدام نمایند به خصوص در شرایط فعلی کشور که مشکلات مختلف گریبانگیر مردم شده است.

نویسنده : احسان بلیوند