محمد اسفندیاری به خبرنگار عَلَم جنوب گفت: مطابق هرساله با آغاز فصل پاییز و حساسیت های تنفسی به وجود آمده برای خوزستانی های عزیز بخشنامه هایی از استانداری و اداره کل امور شهری ابلاغ می‌شود که در آن برنامه هرس درختان به ویژه هرس کنیکار پوس مورد تاکید است. همچنین طی چندین بخشنامه از سوی سازمان محیط زیست و وزارت کشور خواسته شده به جای درخت غیربومی کنیکار پوس کاشت درختان بومی و مثمر هر منطقه در دستور کار قرار گیرد، امسال نیز در این باره تاکید فراوان شده و تصمیم گرفته شدکنیکارپوس های موجود تا ارتفاع یک متر هرس شده و بعد از آن فرم دهی شوند و از رشد زیاد آن جلوگیری گردد .

وی افزود: در روزهای آینده با کاشت هزاران اصله نهال مثمر و بومی فصل درختکاری بسیار خوبی را در شوشتر شاهد خواهیم بود.

سرپرست شهرداری بیان داشت: درختان اکالیپتوس سطح شهر که به عنوان درخت تجاری نیز شناخته می شوند در یک سال اخیر هرس نشده بودند که خود چهره ی نا مناسبی برای شهر به وجود آورده و از طرفی با نزدیک شدن به روزهای بارانی ، رعد و برق و باد های شدید احتمال شکستگی و سقوط آن بسیار زیاد بود.
این موارد درباره درختان کویره سطح شهر نیز صدق می کند.
در مورد دیگر بر اثر ارتفاع زیاد درختان اکالیپتوس و ورود شاخه ها به حریم خطوط انتقال خط گرم در بلوار آیت الله جزایری متاسفانه سبب آتش سوزی و قطع برق گردید و در همین حوزه نامه و دستورالعمل های متعددی از سوی اداره برق صادر شده است.

وی افزود: به همین منظور و با تصمیمات اخذ شده مقرر گردید هرس این درختان برون سپاری شده و با نظارت حراست شهرداری و انعقاد قراردادی خوب کار هرس آغاز شود تا فضای سبز شهر ظاهری زیبا به خود دیده و از نظر مادی نیز برای شهرداری سودآور باشد.

اسفندیاری درباره نگرانی های بوجود آمده بابت اجرای دقیق مفاد این قرارداد گفت: مفاد قرارداد با حضور ناظران حراست و فضای سبز شهرداری به صورت کامل اجرا می گردد و به شهروندان اطمینان می دهم از این بابت نگرانی نداشته باشند.

محمدنژاد مسئول جدید واحد فضای سبز شهرداری نیز به خبرنگار ما گفت:کلیه هرس درختان و قطع گونه های مضر مطابق با بخشنامه ها ،دستورالعمل ها و همچنین مصوبات کمیسیون ماده ۷ شورای شهر در سال ۱۴۰۰ می باشد و هیچگونه عدولی صورت نخواهد پذیرفت.

مصاحبه : احسان بلیوند